Will Languages

Will Languages és la teva escola d’idiomes. Perquè per a nosaltres aprendre una llengua és experimentar, avançar, gaudir.

Una d’aquelles coses que transforma la teva vida. Per aconseguir-ho comptem amb una escola al centre de la ciutat, i amb un equip de persones entusiastes i apassionades per les llengües.

Will Languages

Metodologia

Enfocament comunicatiu

Un enfocament comunicatiu, flexible i centrat en les necessitats de l’alumnat, que té com a objectiu el desenvolupament de la competència comunicativa oral i escrita amb l'objectiu que cada estudiant pugui expressar-se de manera adequada i efectiva.

Aprenentatge actiu

Aprèn fent. Promovem un aprenentatge conscient, cooperatiu i basat en l’experiència.

Marc Comú Europeu de referència per a les llengües (MCER)

Marc Comú Europeu de referència per a les llengües (MCER). Els nostres cursos estan organitzats en nivells segons el marc europeu per a les llengües.